Panorama: Stitching images together

This is a short guide to how you can stitch together several images into a big one. Most people have experienced admiring a view and then wanting to take a picture of it. The problem though; not quite getting all of it in the same picture. It’s hard to get everything your eyes see into the camera’s viewfinder. How far can you back off before you fall of the mountain?

Panorama picture, taken from the top of Midtfjell, in Hardanger, Norway - at 1255 meters.
Panorama picture, taken from the top of Midtfjell, in Hardanger, Norway – at 1255 meters.

There are several solutions, and the one I will focus mostly on here is in the software department. Note that others might be better choices for a specific situation.

Hald fram å lesa Panorama: Stitching images together

Infographics

Infographics er grafiske representasjonar av informasjon, data eller kunnskap som er meint å presentere kompleks, og gjerne «tørr», informasjon på ein rask og tydeleg måte. Du får ikkje alltid gått like mykje i dybden, men det fungerer bra som ein oppsummering. Ikkje minst; det er spennande å jobbe med, og ofte visuelt spennande å lese eller sjå.

Hald fram å lesa Infographics

Web: Musikk og teknologi

Det finnes mykje god musikk, og eg skal ikkje blande meg opp i kva du høyrer på. Men, eg har lyst til å gje nokre tips til litt meir inkluderande og fascinerande opplegg der kreativitet viser kva du kan få til med litt forholdsvis enkel web-teknologi og lydar. Me snakkar fortsatt musikk, men du kan delta utan å vere i stand til å gnikke på ein gitar, blåse inn i ein trombone eller hamra laus på trommer. Du må rett og slett kunne trykke på ei mus/ein touchpad/ein skjerm eller liknande. Slå deg laus.

Hald fram å lesa Web: Musikk og teknologi